Загальні положення.

Архівний семінар (далі – семінар) – це науковий семінар, на якому обговорюються актуальні питання з історії України; теорії, методики та практики архівної справи; історії архівознавства; застосування нових технологій, законодавства та закордонного досвіду в архівній справі, а також нові фахові видання і періодичні часописи з цієї галузі знань.
Семінар засновується та ліквідовується рішенням Вченої ради історичного факультету.
Основним документом, що регламентує діяльність семінару є дане положення.
Організаторами Архівного семінару є кафедра давньої історії України та архівознавства (далі – кафедра), спільно із Архівом Університету (далі – архів).

Мета та завдання Архівного семінару.

Метою семінару є надання можливості вільної наукової комунікації викладачів, аспірантів та студентів Університету, що сприятиме поліпшенню рівня наукових досліджень, популяризації актуальних питань з архівної справи в академічному середовищі Університету та науковців Львова, громадськості.
Завданнями семінару є ознайомлення академічної спільноти із актуальними питаннями архівної справи, обговорення цих питань, а також залучення до роботи в семінарі студентів із навчальною метою.

Учасники.

До участі у семінарі організатори запрошують наукові та навчальні установи, організації, відомих науковців та фахівців із питань, що є предметом зацікавлення для архівного семінару.
Учасникам семінару можуть бути працівники, викладачі, аспіранти та студенти Університету, науковці Львова та зацікавлена громадськість.
У засіданнях семінару можуть брати участь запрошенні фахівці з інших міст України та закордону.
В окремих випадках запрошенні учасники можуть витупити як співорганізатори семінару.

Організація семінару.

Формат проведення семінару визначається організаторами за погодженням із запрошеними учасниками заздалегідь.
Семінар може проводитись у форматі наукових доповідей з подальшою дискусією, обговорення певної теми з основною доповіддю чи без неї, рецензування друкованого видання із подальшою дискусією, обговорення та презентація друкованих видань, презентація реалізованих чи таких, над якими працюють, проектів, тощо.
Засідання семінару призначаються організаторами.
В окремих випадках засідання можуть відбуватися на прохання зацікавлених осіб після їх звернення до організаторів.
Право остаточної редакції дати, часу, місця проведення семінару та вирішення інших організаційних питань належить організаторам.
Засідання семінару анонсуються друкованими оголошеннями, на інтернет-сторінках кафедри та архіву, а також у соціальних мережах.
Під час проведення семінару відповідальний за цей напрям роботи працівник архіву веде протокол. Протокол та матеріали семінару публікуються на інтернет-сторінках кафедри і архіву.