Завершено впорядкування та створено цифровий варіант фонду Ірини Калинець, який був переданий в архів у 2011 р.

Документи, які на даний час складають цей комплекс, – опубліковані статті періодичних видань за 1990-ті – 2000-і рр. Вони поділені на такі групи: статті, відкриті листи, інтерв’ю, поезію, а також статті про І. Калинець.

У 2012 р. проводилось описування цих документів, а також створення цифрового архіву.