Отримати освіту архівіста у Німеччині можна у Вищій школі прикладних наук у Потсдамі (Fachhochschule Potsdam) та у Вищій школі архівознавства у Марбурзі (Hochschule für Archivwissenschaft Marburg). Кожна з них має свої особливості у викладанні дисциплін та прийомі на навчання студентів.

Вища школа прикладних наук у Потсдамі пропонує підготовку спеціалістів двох освітньо-кваліфікаційних рівнів – бакалаврів та магістрів. Програми курсів орієнтуються на ґрунтовну підготовку кваліфікованих кадрів у сфері архівної справи.

Навчання бакалаврів архівознавства триває 7 семестрів та здійснюється на основі викладання як традиційних основ професії архівіста, так і ознайомлення з новими напрямками архівної роботи. Основу курсу складає поглиблене вивчення різноманітних аспектів архівознавства та архівного менеджменту. Цей напрямок представлений такими дисциплінами як Типологія та історія архівів, Основи теоретичного архівознавства, Класичне архівознавство, Управління документацією.

Протягом усього періоду навчання передбачається також отримання базових вмінь теоретичного, практичного та методологічного характеру у сфері Інформатики та комп’ютерних технологій. Це ціла низка спеціальних дисциплін – Англійська для інформатики, Основи електронної публікації та контент-манеджмент, Електронний документообіг, Електронні архіви. Саме знання у сфері оцифрування, перенесення даних, створення та збереження баз даних вважаються одними з ключових елементів компетенції архівіста майбутнього у Німеччині.

У числі інших пріоритетів також й історична освіта та теорія наукової роботи. Теоретична підготовка комбінується з практичними заняттями зі спеціальних історичних дисциплін, проектного та наукового менеджменту. Окрім цього, програма також сприяє розвитку власних зацікавлень студентів через широкий спектр модулів за вибором та розробку різноманітних проектів.

Практичний досвід архівної роботи гарантується стажуванням та двома семестровими практиками, що вважається невід’ємним елементом ретельної підготовки студентів до кваліфікованої роботи в архіві.

Для працівників німецьких архівів є також можливість навчання на дистанційних курсах. Курс на отримання ступеня бакалавра складається з 26 обов’язкових модулів, кожен вартістю 240 євро. Передбачається вивчення тих самих предметів, що й на стаціонарній формі навчання, але у іншій спосіб. Вимоги до вступників дещо інші – наявність скерування від архівної установи, знання англійської мови, наявність атестату та професійної освіти, стаж роботи після закінчення коледжу не менше 2 років та зобов’язання працювати в архівній галузі протягом усього періоду навчання на курсах.

Навчання у магістратурі триває 6 семестрів та коштує 1.200 євро за семестр. Ті, хто бажає отримати ступінь магістра архівознавства повинен мати диплом бакалавра або магістра, досвід роботи в архівних установах протягом 12 місяців та контракт на роботу в архівній установі на наступні 24 місяці.

Програма підготовки орієнтується більше на вдосконалення професійної архівної освіти та поглиблення знань. Цей трирічний додатковий курс призначений в першу чергу для підвищення професійної кваліфікації працівників галузі архівної справи. На додаток до “класичних” внутрішньо адміністративних вимог щодо підготовки архівістів у Німеччині, магістерська програма у Потсдамі також передбачає як вивчення курсів інформатики, інформаційних технологій, так і отримання загальнонаукових компетенцій. Випускники магістратури можуть працювати у вищих органах архівної служби, державних архівах федерального уряду і урядів міст.

Вища школа архівознавства у Марбурзі, яка, до слова, знаходиться неподалік від Державного архіву Марбурга, одного з найстаріших і найбільших архівів Німеччини, докорінно відрізняється від інших навчальних закладів. «Ми навчаємо архіваріусів, яких до нас скеровують німецькі архіви. Ми самі не набираємо учнів» – відзначив у інтерв’ю для DW Райнер Полляй (Rainer Polley), завідувач з навчальної роботи цього вищого навчального закладу. Вища школа готує кадри тільки для державної служби, а державним службовцем у Німеччині може стати лише громадянин Євросоюзу. Райнер Полляй підкреслив також, що для навчання у марбурзькій архівній школі майбутнім архіваріусам необхідно дуже добре володіти німецькою мовою. А окрім того, добре знати історію Німеччини та дуже корисно володіти латиною і французькою мовою.

Програма курсу передбачає поглиблене вивчення Архівознавства (зокрема, предмети: Теорія оцінки вартості документу, Формування архівів та збереження документів); Архівного менеджменту та діловодства (Урядова організація, Електронні офісні системи, архівний менеджмент); Історію загального та конституційного права, а також історію адміністративного устрою від середньовіччя до наших днів; Архівного права (Основи архівного права, Методика написання звітів); Допоміжних історичних дисциплін (джерелознавство, геральдика, сфрагістика, генеалогія, хронологія, історія письма – палео- та неографія); Вдосконалення мовних навичок у латині і французькій. Програму курсу доповнюють лекції провідних експертів у сфері архівної справи різної тематики. Виклад теоретичного матеріалу доповнюють чисельні екскурсії до різних архівних установ та підрозділів.

Для іноземців. Для того, щоб почати вчитися на архіваріуса у Німеччині, необхідно вільно володіти німецькою мовою на рівні С1 і С2 Єдиного європейського мовного стандарту і мати сертифікат, який засвідчує рівень володіння мовою. При цьому необхідно враховувати, що Вища школа Потсдама має право приймати на навчання щорічно не більше восьми відсотків студентів з країн, що не входять в ЄС. Тим же, хто прагне навчатись у Вищій школі архівознавства у Марбурзі необхідно звертатись безпосередньо до архівів (міських, церковних або ж федеральних земель), котрі й надають відповідні скерування на навчання.

Підготовлено за матеріалами: DW: Солонарь О. Хранители знаний: как стать архивариусом в Германии, Fachhochschule Potsdam, Hochschule für Archivwissenschaft Marburg

Марія Кравченко