Особова справа доцента Львівського університету Юзефа Вонсовіча, 1939 р., 7 арк.

Архів Львівського національного університету імені Івана Франка

Доступ: доступна в читальному залі архіву

on-line – документи зі справи:

1. Диплом доктора філософії

2. Список праць