Особова справа професора Львівського університету Юзефа Геллера, 1940 р., 6 арк.

Архів Львівського національного університету імені Івана Франка

Доступ: доступна в читальному залі архіву

on-line – документи зі справи:

Особовий листок по обліку кадрів університету.pdf