Особова справа професора Львівського Університету Юрія Полянського, 1939-1940 рр., 9+2 арк.

Архів Львівського національного університету імені Івана Франка

Доступ: доступна в читальному залі архіву

on-line – документи зі справи:

Відрядження до Московського Університету.pdf

Список наукових праць.pdf