Особова справа професора Львівського університету Володимира-Сильвестра Бриґідера, 1939-1940 рр., 10 арк.

Архів Львівського національного університету імені Івана Франка

Доступ: доступна в читальному залі архіву

on-line – документи зі справи:

1. Заява про прийняття на роботу в Університет, 14 листопада 1939 р.

2. Довідка про працю у Станіславівському Міському педагогічному кабінеті, 15 лютого 1940 р.