Особова справа професора Львівського університету Тадеуша Бой-Желенського, 1940 р., 6 арк.

Архів Львівського національного університету імені Івана Франка

Доступ: доступна в читальному залі архіву

on-line – документи зі справи:

Curriculum vitae.pdf