Особова справа доцента Львівського університету Стефана Руднянського, 1939-1940 рр., 10 арк.

Архів Львівського національного університету імені Івана Франка

Доступ: доступна в читальному залі архіву

on-line – документи зі справи:

Curriculum vitae.pdf