Особова справа доцента Львівського Університету Стефана Інґлота, 1939 р., 6 арк.

Архів Львівського національного університету імені Івана Франка

Доступ: доступна в читальному залі архіву

on-line – документи зі справи:

Диплом доктора філософії.pdf

Список наукових праць.pdf