Особова справа доцента Львівського Університету Івана Копача, 1940 р., 14 арк.

Архів Львівського національного університету імені Івана Франка

Доступ: доступна в читальному залі архіву

on-line – документи зі справи:

Сurriculum vitae.pdf