обкладинка альбому 1949

1. Опис документів, які знаходяться в особовій справі [1951 р.]
2. Анкета викладача [1936 р.] (арк. 17)

1944

3. Список праць І. Свєнціцького. Укл. 22 жовтня 1944 р. (арк. 14)
4. Список праць І. Свєнціцького. Укл. 22 жовтня 1944 р. (арк. 15-16)
5. Життєпис І. Свєнціцького, 28 листопада 1944 р. (арк.4)
6. Виписка з наказу ректора № 86 від 30 листопада 1944 р. про затвердження проф. І. Свєнціцького на посаді завідувача кафедри слов’янської філології (арк.1)
7. Копія листа декана філософського факультету до І. Свєнціцького з повідомленням про затвердження міністром релігії та освіти рішення збору професорів філософського факультету щодо права викладання в університеті на посаді приватного доцента, 29 грудня 1913 р. / 1944 р. (дві копії) (арк. 8-9)
8. Копія диплома доктора філософії, 1902 р. / 1944 р. (арк. 11)
9. Копія диплома доктора філософії (переклад), 1902 р. / 1944 р. (арк. 10)

1945

10. Виписка з протоколу № 20 від 31 травня 1941 р. Вищої атестаційної комісії Всесоюзного комітету у справах вищої школи при РНК СРСР про затвердження І. Свєнціцького у вченому званні професора кафедри слов’янської філології та науковому ступені доктора філологічних наук / 1945 р. (три копії) (арк. 5-7)
11. Особовий листок з обліку кадрів, 3 січня 1945 р. (арк. 2-3)
12. Заява проф. І. Свєнціцького ректору про повернення з відпустки, 13 вересня 1945 р. (арк. 18)
13. Характеристика на завідувача кафедри слов’янської філології І. Свєнціцького, підписана ректором ЛДУ І. Бєлякевичем, 27 жовтня 1945 р. (арк. 55)

1946

14. Наказ заступника народного комісара освіти УРСР № 927 від 5 березня 1946 р про затвердження проф. І. Свєнціцького на посаді завідувача кафедри слов’янської філології ЛДУ (арк. 20)
15. Виписка з наказу ректора № 75 від 1 травня 1946 р. про оголошення подяки проф. І. Свєнціцькому за кращі результати в науковій праці та підвищення якості навчання (арк. 19)
16. Наказ Міністерства вищої освіти СРСР № 940/К від 8 червня 1946 р. про затвердження І. Свєнціцького на посаді завідувача кафедри слов’янської філології ЛДУ (три копії) (арк. 21, 24, 26)
17. Звернення заступника декана філологічного факультету до ректора про надання проф. І. Свєнціцькому відпустки у зв’язку з хворобою, 19 жовтня 1946 р. (арк. 22)
18. Виписка з наказу ректора № 204 від 24 жовтня 1946 р. про надання відпустки проф. І. Свєнціцькому у зв’язку з хворобою (арк. 25)
19. Рапорт проф. І. Свєнціцького з повідомленням про хворобу, 12 листопада 1946 р. (арк. 28)
20. Звернення заступника декана філологічного факультету до ректора з повідомленням про повернення проф. І. Свєнціцького з відпустки, 18 листопада 1946 р. (арк. 23)
21. Виписка з наказу ректора № 224 від 26 листопада 1946 р. про надання відпустки проф. І. Свєнціцькому у зв’язку з хворобою (арк. 27)

1948

22. Виписка з наказу Президії АН УРСР по Львівських установах АН УРСР № 19 від 18 лютого 1948 р. про дозвіл І. Свєнціцькому на роботу за сумісництвом у ЛДУ (арк. 40)
23. Список праць І. Свєнціцького. Укл. [1948 р.] (арк. 12-13)
24. Виписка із наказу ректора № 95а від 15 квітня 1948 р. про призначення проф. І. Свєнціцького завідувачем кафедри слов’янської філології (арк. 29)
25. Проект наказу ректора від 7 травня 1948 р. про надання проф. І. Свєнціцькому та доц. Л. Гумецькій наукового відрядження до Києва на нараду керівників кафедр слов’янської філології (арк. 30)
26. Виписка з наказу Ректора № 137 від 11 травня 1948 р. про надання проф. І. Свєнціцькому та доц. Л. Гумецькій наукового відрядження до Києва на нараду керівників кафедр слов’янської філології (арк. 31)
27. Особовий листок з обліку кадрів, 19 червня 1948 р. (арк. 32-34)
28. Автобіографія І. Свєнціцького, 19 червня 1948 р. (арк. 35-36)
29. Виписка з наказу ректора № 279 від 26 серпня 1948 р. про відкликання з профвідпустки проф. І. Свєнціцького у зв’язку з новими навчальними планами (арк. 37)
30. Заява проф. І. Свєнціцького декану філологічного факультету про повернення з відпустки, 28 серпня 1948 р. (арк. 38)
31. Виписка з наказу ректора № 302 від 8 вересня 1948 р. про повернення проф. І. Свєнціцького з профвідпустки (арк. 39)

1949

32. Копія повідомлення про необхідність проф. І. Свєнціцькому надати довідку з місця проживання у відділ кадрів ЛДУ, 18 лютого 1949 р. (арк. 48)
33. Довідка Державного Музею Українського Мистецтва у Львові про підтвердження місця проживання І. Свєнціцького, 23 лютого 1949 р. (арк. 41)
34. Наказ ректора № 64 від 9 березня 1949 р. про відміну наказу № 415-б від 30 грудня 1948 р. щодо питання про роботу проф. І. Свєнціцького за сумісництвом на повній ставці у Львівській філії АН УРСР (арк. 42)
35. Звернення декана філологічного факультету до ректора про видачу наказу щодо відрядження проф. І. Свєнціцького, 9 травня 1949 р. (арк. 45)
36. Повідомлення проф. І. Свєнціцького декану філологічного факультету про від’їзд на Сесію ВР УРСР, 10 травня 1949 р. (арк. 43)
37. Рапорт декана філологічного факультету до ректора про повернення проф. І. Свєнціцького з відрядження, 16 травня 1949 р. (арк. 46)
38. Виписка з наказу ректора № 147 від 18 травня 1949 р. про відрядження проф. І. Свєнціцького до м. Києва на Сесію Верховної Ради УРСР (арк. 47)
39. Виписка з наказу ректора № 174 від 4 червня 1949 р. про повернення проф. І. Свєнціцького з відрядження (арк. 44)
40. Повідомлення проф. І. Свєнціцького декану філологічного факультету про повернення з відпустки, 29 серпня 1949 р. (арк. 49)

1950

41. Характеристика на професора кафедри слов’янської філології І. Свєнціцького, підписана ректором ЛДУ Г. Савіним [1950 р.] (арк. 54)
42. Виписка з наказу ректора № 39 від 1 лютого 1950 р. про звільнення проф. І. Свєнціцького з посади завідувача кафедри слов’янської філології (арк. 50)
43. Лист проф. І. Свєнціцького до ректора з повідомленням про звільнення з АН та проханням надати довідку про працю в ЛДУ, 9 лютого 1950 р. (арк. 51)
44. Копія довідки про підтвердження роботи проф. І. Свєнціцького на посаді завідувача відділу Інституту мовознавства АН УРСР та звільнення у зв’язку із скороченням штату працівників, 10 лютого 1950 р. (арк. 52)
45. Виписка з наказу ректора № 242 від 24 травня 1950 р. про переведення проф. І. Свєнціцького на півставки професора кафедри слов’янської філології (арк. 53)
46. Повідомлення проф. І. Свєнціцького ректору про від’їзд на Сесію ВР УРСР, 28 травня 1950 р. (арк. 56)
47. Виписка з наказу ректора № 336 від 30 червня 1950 р. про надання профвідпустки проф. І. Свєнціцькому (арк. 57)
48. Повідомлення проф. І. Свєнціцького деканату філологічного факультету про повернення з відпустки, 26 серпня 1950 р. (арк. 59)
49. Виписка з наказу ректора № 456 від 6 вересня 1950 р. про повернення проф. І. Свєнціцького з профвідпустки (арк. 58)

1951

50. Проект наказу ректора про встановлення проф. І. Свєнціцькому стажу педагогічної роботи понад 10 років, [січень 1951 р.] (арк. 60)
51. Заява проф. І. Свєнціцького ректору з проханням встановити стаж роботи у Львівському університеті понад 10 років, 10 січня 1951 р. (арк. 61)
52. Виписка з наказу ректора № 23 від 16 січня 1951 р. про встановлення стажу педагогічної роботи проф. І. Свєнціцькому понад 10 років (арк. 62)
53. Виписка з наказу ректора № 149 від 7 квітня 1951 р. про наукове відрядження проф. І. Свєнціцького до м. Києва (дві копії) (арк. 63, 65)
54. Заява проф. І. Свєнціцького ректору про надання наукового відрядження, 7 квітня 1951 р. (арк. 64)
55. Подяка проректору з навчальної частини ЛДУ А. Брагінцю за побажання з нагоди 75-ліття життя та 50-ліття наукової праці І. Свєнціцького, 15 травня 1951 р. (арк. 66)
56. Виписка з наказу ректора № 324 від 23 червня 1951 р. про надання відпустки проф. І. Свєнціцькому (арк. 67)
57. Заява проф. І. Свєнціцького деканату філологічного факультету про повернення з відпустки, 26 серпня 1951 р. (арк. 68)

1952

58. Заява проф. І. Свєнціцького ректору з проханням надати профвідпустку, 27 червня 1952 р. (арк. 70)
59. Виписка з наказу ректора № 464 від 4 липня 1952 р. про надання проф. І. Свєнціцькому профвідпустки (арк. 69)
60. Повідомлення проф. І. Свєнціцького ректору про повернення з відпустки, 28 серпня 1952 р. (арк. 72)
61. Постанова Президії АН УРСР від 29 серпня 1952 р. про дозвіл науковому працівнику Інституту суспільних наук І. Свєнціцькому працювати в ЛДУ за сумісництвом (арк. 71)
62. Виписка з наказу ректора № 674 від 6 вересня 1952 р. про повернення проф. І. Свєнціцького з профвідпустки (арк. 78)
63. Особовий листок з обліку кадрів, 29 листопада 1952 р. (арк. 73-74)
64. Список праць І. Свєнціцького. Укл. 29 листопада 1952 р. (арк. 76-77)

1953

65. Автобіографія І. Свєнціцького, 16 січня 1953 р. (арк. 75)
66. Довідка Державного Музею Українського Мистецтва у Львові про підтвердження місця проживання І. Свєнціцького, 11 березня 1953 р. (арк. 79)
67. Заява проф. І. Свєнціцького ректору про надання наукового відрядження в м. Київ для виступу на захисті дисертації І. Галенко, 14 червня 1953 р. (арк. 80)
68. Заява проф. І. Свєнціцького ректору з проханням надати профвідпустку, 15 червня 1953 р. (арк. 82)
69. Виписка з наказу ректора № 540 від 16 червня 1953 р. про наукове відрядження проф. І. Свєнціцького до м. Києва (арк. 81)
70. Виписка з наказу ректора № 602 від 29 червня 1953 р. про надання проф. І. Свєнціцькому профвідпустки (арк. 83)
71. Додаток № 1 до постанови Президії АН УРСР від 21 серпня 1953 р. про дозвіл науковому співробітнику Інституту суспільних наук І. Свєнціцькому працювати за сумісництвом у ЛДУ (дві копії) (арк. 88, 89)
72. Заява проф. І. Свєнціцького ректору про повернення з профвідпустки, 27 серпня 1953 р. (арк. 84)
73. Рапорт викладача кафедри німецької філології М. І. Свєнціцької ректору про повернення з профвідпустки, 28 серпня 1953 р. (арк. 85)
74. Виписка з наказу ректора № 879 від 1 вересня 1953 р. про повернення проф. І. Свєнціцького з профвідпустки (арк. 86)
75. Заява проф. І. Свєнціцького ректору з проханням звільнити від обов’язку керувати кафедрою у зв’язку зі станом здоров’я, 1 вересня 1953 р. (арк. 87)
76. Виписка з наказу ректора № 1092 від 2 листопада 1953 р. про оголошення подяки проф. І. Свєнціцькому за успішну наукову і педагогічну працю (арк. 90)

1954

77. Лист Л. М. Венгерова до завідувача канцелярії ЛДУ з проханням повідомити домашню адресу І. Свєнціцького, 8 січня 1954 р. (арк. 92-93)
78. Виписка з наказу ректора № 244 від 27 квітня 1954 р. про оголошення подяки проф. І. Свєнціцькому за активну участь в науковій роботі і рецензування кандидатських дисертацій (арк. 94)
79. Заява проф. І. Свєнціцького ректору з проханням надати дозвіл на наукове відрядження для участі в нараді в Інституті російської літератури, 17 травня 1954 р. (арк. 91)
80. Виписка з наказу ректора № 305 від 18 травня 1954 р. про наукове відрядження проф. І. Свєнціцького до м. Ленінград в Інститут російської літератури (арк. 95)
81. Заява проф. І. Свєнціцького ректору про повернення з наукового відрядження – наради в Інституті російської літератури АН СССР, 30 травня 1954 р. (арк. 96)
82. Виписка з наказу ректора № 367 від 9 червня 1954 р. про надання проф. І. Свєнціцькому профвідпустки (арк. 97)
83. Заява проф. І. Свєнціцького деканату філологічного факультету про повернення з відпустки, 26 серпня 1954 р. (арк. 98)
84. Виписка з наказу ректора № 602 від 6 вересня 1954 р. про повернення проф. І. Свєнціцького з профвідпустки (арк. 99)

1955

85. Заява проф І. Свєнціцького ректору про повернення з профвідпустки, 26 серпня 1955 р. (арк. 101)
86. Виписка з наказу ректора № 631 від 30 вересня 1955 р. про повернення проф. І. Свєнціцького з профвідпустки (арк. 100)

1956

87. Виписка з наказу ректора № 307 від 27 квітня 1956 р. про оголошення подяки проф. І. Свєнціцькому за успішну науку і педагогічну роботу (арк. 102)
88. Заява проф. І. Свєнціцького ректору з проханням надати профвідпустку, 16 червня 1956 р. (арк. 104)
89. Виписка з наказу ректора № 506 від 22 червня 1956 р. про надання проф. І. Свєнціцькому профвідпустки (арк. 106)
90. Виписка з наказу ректора № 833 від 29 вересня 1956 р. про відрахування проф. І. Свєнціцького зі складу працівників університету у зв’язку зі смертю (арк. 105)
91. Довідка бухгалтерії ЛДУ про здачу обхідного листа на прізвище Свєнціцький, 22 жовтня 1956 р. (арк. 103)

Організували Юлія Цимбала, Руслана Сподарик

© Сайт Архіву Львівського Університету