Особова справа професора Львівського університету Францішека Буяка, 1933-1939 рр., 66 арк.

Архів Львівського національного університету імені Івана Франка

Доступ: доступна в читальному залі архіву

on-line – документи зі справи:

Бібліографія праць.pdf