Вийшла друком нова праця відомого українського архівознавця Ірини Матяш “Архівознавство: методологічні засади та історія розвитку”.

У виданні досліджено розвиток архівознавства в світі, його загальні тенденції та національні особливості на прикладі Франції, Польщі, Росії, США та України. Значну увагу приділено методологічним питанням. Розглянуто роль міжнародних архівних організацій у розвитку архівознавства. У додатках уміщено в хронологічному порядку відомості про Міжнародні конгреси архівів, Міжнародні конференції “круглого столу” архівів, Міжнародні конференції архівів країн Центральної та Східної Європи, перелік архівознавчих періодичних і продовжувальних видань та їх інтернет-ресурсів тощо. Книга призначена для архівознавців, істориків, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.