Наказом Міністерства юстиції України № 578/5 від 12.04.2012 було затверджено Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів.

(електронний варіант Переліку можна завантажити тут)

З 1 січня 2013 року даний документ набув чинності, а тому ним повинні користуватись усі організації при відборі документів на зберігання або для знищення.

Творці цього Переліку намагались подати приклади типових документів, що створюються у всіх без винятку установах, організаціях та підприємствах. Особливістю даного Переліку є те, що до нього включено також окремі види документів нетипового характеру.

В університеті даний нормативно-правовий акт є основним документом, на який необхідно орієнтуватись у всіх без винятку підрозділах при формуванні справ, підготовці номенклатур факультетів та підрозділів, а також під час роботи комісій з проведення експертизи цінності документів.

З часу затвердження нового Переліку фахівцями було здійснено кілька характеристик цього документу. Зокрема, Олена Загорецька, провідний науковий співробітник відділу документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, здійснила детальну характеристику нормативно-правого акту, в якому подала огляд змісту, структури Переліку та основних відмінності нового Переліку від Переліку 1998 року.

Див. огляд Переліку (був опублікований у журналі «Діловодство та документообіг», №8(20), серпень 2012) на сайті Державної архівної служби – http://undiasd.archives.gov.ua/doc/zmi/DD_08_2012.pdf

Павлина Воловецька