Виконання запитів соціально-правового характеру.

Одним із основних напрямків роботи сектору користування документами Архіву Університету є виконання запитів соціально-правового характеру. У 2012 р. у зв’язку зі змінами у законодавстві щодо працевлаштування кількість таких запитів (зокрема тих, які стосуються факту підтвердження навчання в університеті) суттєво зросла.

За період з 1 січня по 20 грудня 2012 р. Архів отримав 653 таких запити від установ та організацій, а також 449 запитів від фізичних осіб – разом 1102 звернення (у 2011 р. зареєстровано близько 900 запитів).

На основі архівних документів стіл довідок сектору користування документами підготував 1221 довідку, більша частина з яких містила інформацію, яка стосувалася факту навчання осіб в університеті. Також підготовлено 129 витягів з архівних документів, 57 архівних копій, видано 88 оригіналів документів, які не були забрані в університеті своєчасно.

Користування документами з науковою метою.

У 2012 року з фондами Архіву Університету працювало 38 науковців. Переважну більшість з них становлять дослідники, які користуються документами Архіву для написання статей, монографій чи дисертацій, присвячених питанням історії Університету або діяльності відомих викладачів та науковців. Традиційно, документами, що знаходяться на зберіганні в Архіві, користуються студенти для написання курсових та дипломних робіт. Протягом року працювало, зокрема, 7 студентів Львівського Університету.

З метою здійснення генеалогічних досліджень з документами Архіву працювало 4 користувачі.

Найбільше зацікавлення серед науковців викликають найдавніші документи, що знаходяться на зберіганні в Архіві – документи 1939–1941 рр.: накази ректора університету, а також особові справи студентів та професорів університету цього періоду.

Христина Ковтун