Оповідач: Кохановська Євгенія Євгенівна (1942 р.н.), біолог- фізіолог, випускниця біологічного факультету факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 1963 року, понад 40 років працювала старшим лаборантом на кафедрі фізіології рослин ЛНУ ім. Івана Франка;
Інтерв’юер: Станіслава Семенюк, студентка історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
Дата інтерв’ю: 5 квітня 2016 року;
Місце інтерв’ю: помешкання респондента;
Мова інтерв’ю: українська;
Загальна тривалість запису: 39 хв.
Анотація: 

В інтерв’ю охоплено тематику вступу до університету кінця 1950-х років, організацію навчального процесу, зокрема навчальні будні, здачу іспитів, діяльність спортивних та культурних секторів, організацію різноманітних поїздок, проведення практики на біологічній станції в Карпатах  та проведення переддипломної практики в Криму. Зазначено також про проведення практики в колгоспі та описано вплив комуністичної партії на навчальний процес в університеті. Охарактеризовано студентське та викладацьке середовище, висвітлено мовну ситуацію. В інтерв’ю також охоплено питання національного, соціального та вікового складу студентів . Досить добре розказано про студентський побут в гуртожитках та студентські стипендії в кінці 1950-х років. Серед викладачів згадано тодішнього декана біологічного факультету Федора Йосиповича Страутмана та доцента кафедри фізіології рослин Володимира Івановича Баранова.

Архівний шифр: АУІ/5
Формат запису: звукозапис, розшифрований текст;
Супровідні документи інтерв’ю: паспортний лист, дозвіл на використання матеріалів, програма поглибленого інтерв’ю;
Доступ: читальний зал архіву.
                                                                 Публікація онлайн: 

  фрагмент інтерв’ю (текст)                         фрагмент інтерв’ю (звукозапис)

      

♦ про навчання на                                   про декана біологічного факультету 

біологічному факультеті                               Страутмана Федора Йосиповича

                                               

Поєднані матеріали: