В рамках співпраці Архів Яґеллонського університету передав понад 30 цінних видань, серед яких матеріали до історії Яґеллонського університету, каталоги виставок, а також дослідження про Львівський університет.

Висловлюємо щиру подяку Архіву Яґеллонського університету.

Пропонуємо перелік книг та запрошуємо дослідників, студентів і всіх зацікавлених осіб користуватися матеріалами в Архіві Університету.

1. A Guide to the Jagiellonian University Archives / [ed. Urszula Perkowska; transl. from Polish Irena Polańska]. – Cracow: Jagiellonian University Archives, 2000. – 39 p. – (Z prac Archiwum Uniwesytetu Jagiellońskiego. Seria A; t. 1).

2. Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego. Numer specialny. – 2009. – № 118.

3. Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850–1918. A-D / [red. Jerzego Michalewicza; [aut.] Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Danuta Grodowska-Kulińska, Urszula Perkowska]. – Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999. – 936 s. – (Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C: Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX)

4. Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. / [red. Krzysztofa Stopki; [aut.] Mieczysław Barcik, Adam Cieślak, Danuta Grodowska-Kulińska, Urszula Perkowska]. – Kraków: Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica», 2006–2015. – (Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C: Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII–XX)
Tomus III: E–J. – 2006. – 1097 s.
Tomus III: K–Ł. – 2009. – 1133 s.
Tomus III: M–N. – 2011. – 813 s.
Tomus III: O–Q. – 2011. – 683 s.
Tomus III: R. – 2013. – 431 s.
Tomus III: S-Ś. – 2014. – 970 s.
Tomus III: T–Ż. – 2015. – 980 s.

5. Dziedzic S. Alma Mater Jagellonica / Stanisław Dziedzic. – Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. – 134 s.

6. Dziwne igrzysko losu i przeznaczenia. Żywot Hugona Kołłątaja w odłonach kilku w 200. rocznicę śmierci pokazany. Katalog wystawy / [red. Lucyna Bełtowska]. – Kraków: Museum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. – 100 s.

7. Historia Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego / [ red. Henryk Barycz]. – Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. – 158 s.

8. Inwentarz akt Senatu i wladz nadrzednych oraz Wydzialow Uniwersytetu Jagiellonskiego 1796-1849 / [ opr. Anna Żeleńska-Chełkowska]. – Krakow: Uniwersytet Jagiellonski, 1962. – 142 s.

9. Inwentarz akt Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellonskiego 1849-1939. / [opr. Józef Zieliǹski]. – Kraków: Uniwersytet Jagielloǹski, 1963. – 128 s. – (Inwentarze i Katalogi Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego. Seria B; t. 2)

10. Kowalczyk M. Colligite fragmenta ne pereant…: studia z dziejów Uniwersytetu Krakowskiego w średniowieczu / Maria Kowalczyk. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego «Societas Vistulana», 2010. – 448 s. – (Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae; t. 1)

11. Marzec’68. 13 III – 13 IV 2008. Katalog wystawy / [red. P.M. Żukowski]. – Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. – 32 s.

12. Michalewicz J. Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XV-XVIII w 2 t. / Jerzy Michalewicz, Maria Michalewiczowa. – Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999.
T. 1. – 720 s.
T. 2. – 283 s.

13. Perkowska U. Corpus Academicorum Facultatis Philosophiae Universitatis Iagellonicae 1850–1945 / Urszula Perkowska. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007. – 448 s. – (Z Prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria F, Varia ; t. 6)

14. Piękno darowane Dziela ofiarowane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w zbiorach Collegium Maius. Katalog wystay zorganizowaney w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 7 maja – 6 sierpnia 2014 roku z okazji jubileuszu 650-lecia uczelni / [red. Jolanty Pollesch, Macieja Zdanka]. – Kraków: Museum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – 378 s.

15. Po drogach uczonych: z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos w 2 t. / Polska Akademia Umiejętności. – Kraków: PAU, 2007.
T. 1. – 597 s.
T. 2. – 708 s.

16. Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000 / [ red. Jadwiga Marcinek]. – Kraków: Jagelonia SA, 2000. – 343 s.

17. Poloniae merenti : księga pamiątkowa jubileuszu sześćsetlecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-2000 / [red. Stanisława Szczura]. – Kraków: Ośrodek Informacji i Promocji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. – 566 s.

18. Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego / [red. Urszula Perkowska]. – Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. – 38 s. – (Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria A; t. 1).

19. Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie drugiej wojny światowej / [oprac. Jerzy Michalewicz]. – Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, 2005. – 1091 s. – (Z Prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria F, Varia; t. 5)

20. Reżimy totalitarne wobec ludzi nauki 1939–1945: Uniwersytet Jagielloński, Sonderaktion Krakau, Zbrodnia Katyńska / [tł. Philip Stoeckle]. – Warszawa: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 2007. – 52 s.

21. Skarby Uniwersytetu Jagiellońskiego / [red. Roman Banaszewski]. – Kraków: Uniwersytet Jagielloński. Biuro Jubileuszowe, 1999. – 174 s.

22. Stopka K. The history of the Jagellonian University / Krzystof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec. – Kraków: Jagellonian University Press, 2000. – 256 p.

23. The Jagiellonian University in Documents 14th – 20th cent: Exhibition Catalogue / [ed. Jerzy Michalewicz ; transl. by Irena Polańska]. – Cracow: Jagiellonian University Archives, 2000. – 62 p.

24. Universitas Restituta: powojenne losy Uniwersytetu Jagiellońskiego (1945–1948): Collegium Maius, 19 marca – 6 kwietnia 2005: katalog wystawy / Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków: Uniwersytet Jagiellońskie, 2005. – 29 s.

25. Universitati Leopoliensi. Trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti. In memoriam / [red. Wanda Lohman]. – Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2011. – 531 s.

26. Verba volant, scripta manent: księga pamiątkowa dedykowana Mieczysławowi Barcikowi / [red. Przemysława Marcina Żukowskiego]. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskieg, 2010. – 296 s.

27. Wdzięczność ma długą pamięć : mecenasi Uniwersytetu Krakowskiego i rola ich darów w dziejach uczelni / [red. Krzysztof Stopka]. – Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2005. – 35 s.

28. Włodek Z. Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Sylwetki, teksty, studia / Zofia Włodek. – Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego «Societas Vistulana», 2012. – 510 s. – (Historia et monumenta Universitatis Jagellonicae; t. 2)

29. Wyrok na Uniwersytet Jagelloǹski 6 listopada 1939 / [pod redakcją Leszka Hajdukiewicza]. – Kraków: Krajowa Agencija Wydawnicza, 1989. – 327 s.

30. Złota Księga Wydziału Filologicznego / [ red. J. Michalika, W. Waleckiego]. – Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. – 814 s.

31. VI Konferencja Archiwów Instytucji Naukowych w Polsce, Kraków 13-14.IX.2001 / [red. Maria Michalewicz]. – Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. – 114 s. – (Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria F, Varia; t. 3)

Підготувала Юлія Цимбала