Оповідач: Степан Миронович Білостоцький, кандидат юридичних наук, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського національного університету імені Івана Франка;
Інтерв’юер: Юлія Бундз, студентка історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
Дата інтерв’ю: 23 квітня 2015 року;
Місце інтерв’ю: Кафедра давньої історії України та архівознавства;
Мова інтерв’ю: українська;
Загальна тривалість запису: 44 хв.
Анотація:

Степан Миронович Білостоцький навчався на історичному (1988–1993 рр.) та юридичному (1993–1997 рр.) факультетах університету. Після закінчення університету працював в Інституті українознавства в секторі українсько-польських відносин під керівництвом професора Михайла Миколайовича Швагуляка, а з 1995 р. – на кафедрі давньої історії України та архівознавства. В інтерв’ю йшлося про мотивацію та вступ на історичний факультет, перші враження в університеті, навчальний процес, викладачів-наставників – Романа Мар’яновича Шуста, Андрія Євгеновича Заяця, лекційні курси Ольги Михайлівни Щодри, Олексія Миколайовича Сухого, Миколи Григоровича Крикуна, Василя Фадейовича Інкіна. Окремою сюжетною лінією розмови є час навчання на історичному факультеті в кінці 1980-х – на початку 1990-х років, що визначало наратив респондента – участь у суспільно-політичному житті студентства, відмову навчатися на радянській військовій кафедрі, потребу читати оновлену наукову літературу, “закриті” закордонні фундації, реорганізацію факультету в 1990-х роках, матеріальні труднощі повсякденного життя та інше. Степан Миронович розповідав про студентство історичного факультету, міжнаціональні взаємини, приїжджих зі сіл і міських та своїх найближчих товаришів-однокурсників – Андрія Михайловича Козицького, Михайла Богдановича Ковальчука, Віктора Ярославовича Максимишина та інших. Інтерв’ю сповнене цікавих деталей студентського життя – літньої подорожі на велосипедах уздовж австрійсько-російського кордону з Волині до Поділля, археологічної практики під керівництвом Раїси Василівни Шиян, участі в студентському театрі, пожежі на факультеті, викладання студентами бруківки в парку імені Івана Франка та збір урожаю хмелю в Бродівському районі Львівської області. Розповідь супроводжували коментарі до студентських фотографій.

Архівний шифр: АУІ/3
Формат запису: звукозапис, розшифрований текст;
Супровідні документи інтерв’ю: паспортний лист, анкета респондента, біографічна довідка, дозвіл на використання матеріалів; фотографії.
Доступ: читальний зал архіву.

         Публікація онлайн: .                                      Супровідні матеріали:
 Про історичний факультет  
                                   ♦ фотодокументи 

           1980-х-поч 90-х рр.