У Національному університеті “Києво-Могилянська Академія” відкрили для доступу архів видатного вченого, філолога, сходознавця, історика, почесного доктора всесвітньо відомих університетів, члена багатьох академій наук, засновника і довголітнього директора Українського наукового інституту Гарвардського університету Омеляна Пріцака (1919-2006).

У 2007 р. у НаУКМА на основі приватної колекції ученого: бібліотеки, архіву, музейних експонатів, творів мистецтва, подарованих університету його вдовою, було створено Кабінет О. Пріцака. З цього часу почалося створення спеціального бібліотечно-архівно-музейного фонду та опрацювання матеріалів, яке здійснювали провідні вчені – професори НаУКМА, архівісти, історики, бібліографи.

Архівна колекці О. Пріцака містить документи і матеріали, які відображають всі наукові інтереси, проекти та плани вченого, копії історичних документів з багатьох архівних та бібліотечних колекцій світу, архівні документи відомих науковців. Архів формувався О. Пріцаком систематично та цілеспрямовано понад 60 років ще з часу навчання у Тернопільській гімназії та у Львівському університеті, який він закінчив у 1940 р.

Архів, зібраний вченим, відображає важливі події української і світової науки більш як за півстоліття, в тому числі діяльність відомих університетів світу, міжнародних організацій, проведення міжнародних наукових конгресів і конференцій, створення і діяльність міжнародних наукових організацій, товариств і видавництв. Архів містить унікальні документи з історії української науки за кордоном, в тому числі щодо створення і діяльності українських наукових установ – Наукового товариства імені Шевченка, Української вільної академії наук, Українського вільного університету, Українського наукового інституту Гарвардського університету, Канадського інституту українознавчих студій, Українського історичного товариства тощо.

Про Колекцію Омеляна Пріцака – http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=300

Відкриття архіву Омеляна Пріцака

http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=single&tx_ttnews[tt_news]=231&cHash=1929acaa02169c1054c9984966a8f5f8