У вересні 2015 р. до Архіву Львівського Університету передано архівні документи Львівської державної фінансової академії, яку відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію Львівської державної фінансової академії» (№ 412-р від 25 березня 2015 р.) та відповідного наказу Міністерства освіти і науки України (№ 725 від 9 липня 2015 р.) реорганізовано шляхом приєднання до Львівського Університету.

Фонд Р-3018 «Львівська державна фінансова академія» включає документи постійного зберігання та з особового складу Львівського навчально-консультативного пункту за 1955 р. – поч. 1960-их рр., Центральних курсів підвищення кваліфікації фінансових працівників за 1957–1961 рр., Львівського філіалу Чернівецького фінансового технікуму за 1961–1963 рр., Львівського фінансового технікуму 1963–1993 рр., Львівського фінансово-економічного коледжу за 1993–1998 рр., Львівського державного фінансово-економічного інституту за 1998–2004 рр., а також Львівської державної фінансової академії за 2004–2015 рр.