Vasyl Herun

 

Pavlyna Volovetska
Lubomyr Dykyi
Maryna Moroz
Khrystyna Pikulytska
Ruslana Spodaryk
Sofia Tyutko
Yuliya Tsymbala
Larysa Shelestak