Тексти

До питання про підготовку архівних робітників

Питання про підготовку архівних робітників, про потребу певної науково-архівознавської кваліфікації їх – питання дуже вчасне, і його треба розв’я­зати планово та систематично. Не треба, звичайно, якихсь доказів того, що по наших архівних установах (не...

До питання про порядок відокремлення непотрібних архівних матеріялів

Який архівний матеріял треба зберігати та який можна без шкоди знищити – це питання надзвичайно важливе, а воно досі дуже мало освітлене в спеціальній архівознавській літературі. Цілком зрозуміло, що деяку частину архівного матеріалу можна й...

Уваги з досвіду по архівному будівництву

Двацять років архівної роботи і теоретичної, і – головне – прак­тичної, а до того ще дуже в різних умовинах не могли не утворити де-якого досвіду, мусили дати підсумки та висновки з царини архів­ного будівництва. Ці...

Персональні документи університетських архівів

УОЛТЕР РУНДЕЛ Коли ми говоримо про персональні документи університетських архівів, то перед нами одразу виникає питання щодо характеру записів, які відносяться до цієї групи документів. Чи мають вони знаходитися у таких репозитаріях, і чи мають належати...