Спогади Олександри Антонівни Сербенської

О. Сербенська. Неперевершений стиліст (Володимир Кибальчич)

Майже тридцять років попрацював на факультеті журналістики Володимир Михайлович Кибальчич. Був глибоко поважаний серед викладачів, студентів, у журналістському середовищі. Без титулів, звань, мав непідробний авторитет і був, як прийнято казати, істиною в останній інстанції, коли...

О. Сербенська. Факультет журналістики, українська мова і я – словесник-україніст

Немає потреби зайвий раз говорити про те, що для журналіста знання мови – це не просто обізнаність із граматичними правилами, законами слововживання, правописними та орфоепічними нормами; це насамперед здатність відчувати мову як стихію, уміти жити...