Проекти

Пам’ятна книжка віча українських студентів в справі заснування українсько-руського університету

Українсько-руський унїверзитет Памяткова книжка першого віча студентів Українцїв-Русинів всїх висших шкіл Австриї в справі основаня українсько-руського унїверзитету Львів : Накладом вічевого комітету. З друкарнї народової Ст. Манєцкого і Сп. 1899 р. 52 с.

Лекції Я. Головацького. Лекція восьма

Прочитана Я. Головацьким 27 лютого 1849 р. Предподаванье осмоє Дня 27/ 13 Лютого 1849 Теперька приступаємъ къ другому нарѣчію нашого малоруского языка. II. Галицкимъ, або Надднѣстрянскимъ, нарѣчіємъ говоритъ міръ рускій по цѣлôй юговосточнôй Галиччинѣ: ôдъ вершинъ Лôмницѣ...