Життєписи

Автобіографія Теодора Срібного

Я народився дня 22 лютого 1881 р. в Надвірній Станіславської області. Мої батьки були селянами бідняками. Не маючи можності з малого кусника поля удержати 7 дітей, батько займався теж шевством. До народної школи ходив в...

Автобіографія Йосипа Пеленського

Розписаний, літ 59, народився в м. Комарні біля Львова, де скінчив 5[-тикласну] городську школу, у Львові академічну ґімназію, в Кракові університет і Академію мистецтв. Студіював там головно історію пласт[ичного] мистецтва. Свою освіту доповнював науковими дослідами...

Автобіографія Лейби Вайля

Вайль Лейб Ісакович уроджений в Сяноку в 1905 р., національність – єврей. Батько мій був бідним учителем, не мав змоги посилати мене до гімназії. Тому покінчив я гімназію як самоук в характері екстерната. Неповносередн[ю] школу покінчив...

Автобіографія Володимира Калиновича

Підписаний уродився 30 червня 1884 р. в с. Шишківцях, Борщівського пов[іту] Зах[ідної] України. Після окінчення державної української гімназії у Львові я студіював філологію на істор[ико]-філол[огічному] факультеті німецьких університетів в Чернівцях (Буковина) та в Відні (1903-1907 рр.). В...