Пам’ять Університету

О. Сербенська. Факультет журналістики, українська мова і я – словесник-україніст

Немає потреби зайвий раз говорити про те, що для журналіста знання мови – це не просто обізнаність із граматичними правилами, законами слововживання, правописними та орфоепічними нормами; це насамперед здатність відчувати мову як стихію, уміти жити...